CHỮ CHẠY

x_3e8630dd photo x_3e8630dd_zps384d26d5.gif

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

TÔI THÍCH
TÔI THÍCH

Khi đã thốt lên lời nói "nhớ"
Thì lòng ta đã thấy nhớ thật nhiều
Khi đã thốt lên lời nói yêu thương
Thì lòng ta đã chìm vào da diết
.
Ôi cái nhớ sao mà kỳ diệu
Và cái thương sao nghe thấy đậm đà
Có những lúc nhớ đau từng khúc ruột
Và cái thương chà sát ruột mềm.
.
Đâu cứ phải nói ra mới là yêu thương là quí
Đâu cứ phải viết ra mới là trọn nghĩa trọn tình
Đời là vậy chỉ hồn thơ tối thích
Thế là đủ rồi, .. và tôi đã thích những hồn thơ....